ዜና

ዜናታት ማልት

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ወነንቲ ኣብያተ መግቢ ኣብ ሜላ ምድንፋዕ እቶት ዘድሃበ ዘተ ኣሳሊጣ

ማሕበር ልምዓት ትግራይ እትፍፅሞም ንዘላ ገዘፍቲ ዕማማት ህንፀት ኣብያተ ትምህርትን ምምሕያሽ ፅርየት ትምህርትን ንምፍፃም ዘኽእል ኣብ ሜላ ምትእኽኻብ…

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዘቃልላን ንኣጠቐቕማ ዝምችዋን 2,400 ቨርቹዋል ኮምፒዩተራት ን50 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ተባፅሕ ምህላዋ ተገሊፁ።

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዘቃልላን ንኣጠቐቕማ ዝምችዋን 2,400 ቨርቹዋል ኮምፒዩተራት ን50 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ…

ሰራሕተኛታት መፈልፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተከዘ ዘዋፅእዎ ብር 36,375 ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣታዊ ገይሮም

ሰራሕተኛታት መፈልፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተከዘ ዘዋፅእዎ ብር 36,375 ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣታዊ ገይሮም ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ትግራይና…