ብዛዕባ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ

ኣብ ፈለማ 60 ተምሃሮ ተቐቢሉ ስሩዕ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዝጀመረ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ኣብዚ እዋን መጠን ሓፈሻዊ ቕበላ ናብ 600 ተምሃሮ ዝዓበየ ኮይኑ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብቲ ቀፅሪ ብተካይዶም ዘላ ስራሕቲ ምሰፍሕፋሕ ካብ 2011-2013 ዓ/ም ናብ 800 ተምሃሮ ንምዕባይ ዝስራሕ ዘሎ ኮይኑ ካብኡ 2014 ኣብ ድማ ናብ 1000 ንምዕባይ ይስራሕ ኣሎ።

ብ1990 ዓ/ም ብሓልዮት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዝተጣየሸ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ብብርኪ ክልልን ሃገርን ዝነበረ ሕፅረት ዝተምሃረ ሓይሊሰብ ንምቕራፍ ዓሊሙ ብምጥያሽ ክእለት፣ ፍልጠትን ኣተሓሳስባን ሳይንስን ቴክኖሎጂ ዝወነነ ዜጋ ንምፍጣር ዝለዓለ ትኹረት ሂቡ ኣብ ምስራሕ ይርከብ።

ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ኣብ ክልልና ካብ ዝርከባ ቐዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ሻምናይ ክፍሊ ልዑል ውፅኢት ዘመዝገቡ ብሉፃት ተምሃሮ ኣወዳዲሩ ዝቕበልን ንኣርባዕተ ዓመት ኣምሂሩ ናብ ላዕለዎት ትካላት ዘእቱን ዘሎ ኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ እዩ።

ካልእ ዕላማ ምጥያሽ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ኣብ ሞንጎ ተምሃሮ ቐዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ መንፈስ ንሕንሕ ብምፍጣር ናብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ዝኣትው ተምሃሮ ክበራኸቱ ንምግባር ‘ውን እዩ።

Share this