ኣብ ከይዲ ዘለዉ

 • October 21, 2020
 • admin
 • Comment: 0
  • ህፃናት ክብርን ታሪኽን ትግራዋይ መንነት ፈሊጦም ንኽዓብዩን ፍቕሪ ዓዶምን ህዝቦምን ዘማዕብልሉ ኩነታት ንምፍጣር ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ሶፍት ፕሮግራማት ምትእትታው
  • ኣብ ኩለን ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ማእኸላት ኢንፎርሜሽን ኮምዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ ክጣየሻ ምግባር
  • ኣብ ኩለን ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ  ኦነር ክላስ ፕሮግራም/honor Class Program ምትእትታው ንፉዓት ተምሃሮ ንዩንቨርሲቲ ዘዳልዎም ትምህርታዊ ሓገዝ ካብ ምርካብ ሓሊፎም ዓቕሞም ልዕል ዘብልሉ ብናይ ዩኒቨርስቲ መምህራን ናይ ምምሃር ዕድል ክረኽቡ ምግባር፣
  • ህንፀት ተወሰኽቲ 30 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ
  • ኣብ 12 ብከንቲባ ዝመሓደራ ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ 12 መሕደሪ ዘይኮና ፍሉያት ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትም ህርቲ ምህናፅ
  • ምጥያሽ ትግራይ ስቴት ዩኒቨርሲቲ

  ኣብ ከይዲ ዘለዉ ንዘፈር ጥዕና ዝምልከቱ ፕሮጀክትታት

  • 4 ጣብያታት ጥዕናን 3 ኬላታት ጥዕናን
  • ካልኦት ክሊኒካትን
  • ክልተ ማእኸለዎት ሆስፒታላት