ብዛዕባ ማልት  ብዛዕባ ማልት 

ማልት ኣብ ቁልፊ መሰረተ ልምዓትን
መሰረታዊ ጉዳያት ህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ኣበርክቶ
እናገበረት ዝመፀትን ብዙሕ ንምስራሕ ዓሊማ ትንቀሳቐስ ዘለናን ትካል እያ።

ማልት ኣብ ቁልፊ መሰረተ ልምዓትን መሰረታዊ ጉዳያት ህዝቢ
ትግራይ ዓብዪ ኣበርክቶ እናገበረት ዝመፀትን ብዙሕ ንምስራሕ ዓሊማ
ትንቀሳቐስ ዘለናን ትካል እያ።

ማሕበር ልምዓት ትግራይ

ማሕበር ልምዓት ትግራይ

ልምዓት ዓዲ ብደቂ ዓዲ!

ብዝርዝር ይርኣዩ   ብዝርዝር ይርኣዩ  

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ክሳብ ሀዚ ተምሃሮ ዝህነፁለን20 ማእኸል
ሳይነስን ቴክኖሎጂን ሰሪሓ ኣረኪባን 50 ድማ ኣብ ከይዲ ህንፅት
ዘለዋ ምዃነን ዝፍለጥ እዪ።

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ክሳብ ሀዚ ተምሃሮ ዝህነፁለን20 ማእኸል
ሳይነስን ቴክኖሎጂን ሰሪሓ ኣረኪባን 50 ድማ ኣብ ከይዲ ህንፅት
ዘለዋ ምዃነን ዝፍለጥ እዪ።

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ
ማእኸል ሳይነስን ቴክኖሎጂን

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ
ማእኸል ሳይነስን ቴክኖሎጂን

የወፈዩ   የወፈዩ  

ኣብ መንነቱን ባህሉን ዝተኣማመን ዘሕሽ ወለዶ ንምሕናፅ
ብሓብር ንስራሕ።

ኣብ መንነቱን ባህሉን ዝተኣማመን ዘሕሽ ወለዶ ንምሕናፅ
ብሓብር ንስራሕ።

6831 Ok | 8160
ትግራይ ሕብረትና ጥራሕ ይቕይራ!

6831 Ok | 8160

ትግራይ ሕብረትና ጥራሕ
ይቕይራ!

ንጥፈታት ማልት

ንጥፈታት ማሕበር ልምዓት ትግራይ

ፕሮጀክትታ

ኩሎም ፕሮጀክትታ ማልት

ዜናታት

ሓደሽቲ ዜናታት ማልት

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ወነንቲ ኣብያተ መግቢ ኣብ ሜላ ምድንፋዕ እቶት ዘድሃበ ዘተ ኣሳሊጣ

ማሕበር ልምዓት ትግራይ እትፍፅሞም ንዘላ ገዘፍቲ ዕማማት ህንፀት ኣብያተ ትምህርትን ምምሕያሽ ፅርየት ትምህርትን ንምፍፃም ዘኽእል…

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዘቃልላን ንኣጠቐቕማ ዝምችዋን 2,400 ቨርቹዋል ኮምፒዩተራት ን50 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ተባፅሕ ምህላዋ ተገሊፁ።

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዘቃልላን ንኣጠቐቕማ ዝምችዋን 2,400 ቨርቹዋል ኮምፒዩተራት ን50 ካልኣይ ብርኪ…

ሰራሕተኛታት መፈልፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተከዘ ዘዋፅእዎ ብር 36,375 ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣታዊ ገይሮም

ሰራሕተኛታት መፈልፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተከዘ ዘዋፅእዎ ብር 36,375 ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣታዊ ገይሮም ማሕበር ልምዓት…

ጋሻ ማልት

ናይ'ዚ ወርሒ ጋሻታት ማልት

ማሕበር ልምዓት ትግራይ መበል ሓምሻይ ዙር ሰሚናር ጋሻ ማልት ኣሳሊጣ

ንሓምሻይ እዋን ኣብ ዝተሳለጠ ሰሚናር “ጋሻ ማልት” እታ ትካል ኣብ ዓርሰ ምርኮሳ መሰረት ዝገበረ ፍልፍል እቶት ንምትእኽኻብ ኣብ ዘኽእሉዋ ስራሕቲ ዓቕሚ መዕበይ ሰሚናር ተሳሊጡ።
ኣብ ሰሚናር “ጋሻ ማልት” ተረኺቦም ንሰራሕተኛታት ማልት ፍልጠቶምን ክእለቶምን ዘካፈሉ መካየዲ ስራሕ ኖርዘርን ስታር ትሬዲንግ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ውልቀ ማሕበር ኣይተ ሰለሞን ገብረሚካኤል፤ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጎና ጎኒ ካብ ኣባላታ እትረኽቦ ፍልፍል እቶት ካብ ዝተፈላለዩ ትካላት እቶት ከምፅኡ ዝኽእሉ ንድፈ ሓሳባት ንምድላው፣ ዝሐሸ እቶት ዝርከበሎም ሜላታት መተኣኻኸቢ እቶት ንምጥቃም ኣብ እትኽእለሎም ዛዕባታት መሰረት ዝገበረ ግንዛበ ክረኽቡ ተገይሩ እዩ።
ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዝተፈላለዩ ሜላታት መተኣኻቢ እቶትን ተወሳኺ ፍልፍ እቶት ንምርካብ ዘኽእሉዋ ስራሕቲ ቢዝነስን ተዋፊራ ውፅኢታዊት እትኾነሉ እዋን ሐዚ ብምዃኑ ንስራሕቲ ቢዝነስ ንልምዓትን ዘመኑ ዝጠልቦ ሜላ መተኣኻኸቢ እቶት ናይ ምጥቃምን ስራሕቲ ልዑል ጠመተ ሂባ ክትሰርሕ ኣለዋ ድማ ኢሎም ኣይተ ሰለሞን ገብረሚካኤል።
ፈፃሚ ዳይሬክተር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዶ/ር ኣክሊሉ ሃይለሚካኤል ብግዲኦም፤ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ዝተፈላለያ ትካላት ስሙር ግንባር ብምፍጣር ሃፍቲ ማልት ከሰስኑ ኣብ ዝኽእሉ ዓውደ ስራሕቲ ኣትያ ንምስራሕ ድልየት ከምዘለዋ ምስ ኖርዘርን ስታር ትሬዲንግ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ውልቀ ማሕበር ብሓባር ንምስራሕ ቅሩብቲ ምዃና ገሊፆም።
ዶ/ር ኣክሊሉ ሃይለሚካኤል ኣብ መወዳታ ኣብ ዘሕለፉዎ መልእኽቲ ግዱሳት ተጋሩ ዕዱም “ጋሻ ማልት” ኮይኖም ብምቕራብ ዘለዎም ክእለት፣ ፍልጠትን፣ ራእይን ንህዝቦም ከካፍሉ ይግባእ ድማ ኢሎም።

ኣይተ ሰለሞን ገብረሚካኤል

መካየዲ ስራሕ ኖርዘርን ስታር ትሬዲንግ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ውልቀ ማሕበር

ማልት

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ፕሮፋይል

1689653

በዝሒ ኣባላት

390

ካብ ኣባላት ዝተረኸበ ድጋፍ

5634

ጠቕላላ ፕሮጀክትታት

213765

ወለንታዊ ኣባላት

መዳርግቲ ኣካላት

መዳርግቲ ኣካላት ማሕበር ልምዓት ትግራይ