ሰራሕተኛታት መፈልፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተከዘ ዘዋፅእዎ ብር 36,375 ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣታዊ ገይሮም

ሰራሕተኛታት መፈልፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተከዘ ዘዋፅእዎ ብር 36,375 ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣታዊ ገይሮም ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ትግራይና ዝርከባ 3,072 ዳስ ኣብያተ ትምህርቲ ናብ ምዕሩይ መምሃሪ ክፍሊ ንምልዋጥ ኣብ 12 ብከንቲባ ዝምሓደራ ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ 12 ኣሕዳሪ ዘይኮና ሞዴል ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ንምህናፅ ዓሊማ 11 ታሕሳስ 2012 ዓ/ም ዘካየደቶ ቴሌቶን ቅቡል ብምግባር 111 ሰራሕተኛታት መፈልፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተከዘ 36,375 ብር ብወከልቶም ኣይተ ብርሃኑ ሚኪኤለን ኣይተ ፀጋይ ኣፅብሃን ኣቢሎም ናብ ዋና ቤት ፅሕፈት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣታዊ ገይሮም። ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሰራሕተኛታት ተከዘ መፈልፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንዘበርከቱዎ ሰብኣዊ ሓገዝ ብሽም ማልትን ተጠቀምቲ ክፋላት ሕብረተሰብን ዘለና ናእዳ እናገለፅና ካልኦት ክፋላት ሕ/ሰብ ‘ውን ትግራይና ሕብረትና ጥራሕ ዝቕይራ ምዃኑ ኣሚንና ኣብ ጎኒ ማሕበርኩም ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብምስላፍ ዝክኣለኩም ሓገዝ ክትገብሩ ልምዓታዊ ፃውዒትና ክነቕርብ ንፎቱ፡፡ ልምዓት ዓዲ ብደቂ ዓዲ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *