ማሕበር ልምዓት ትግራይ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዘቃልላን ንኣጠቐቕማ ዝምችዋን 2,400 ቨርቹዋል ኮምፒዩተራት ን50 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ተባፅሕ ምህላዋ ተገሊፁ።

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዘቃልላን ንኣጠቐቕማ ዝምችዋን 2,400 ቨርቹዋል ኮምፒዩተራት ን50 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ተባፅሕ ምህላዋ ተገሊፁ። ከም መብርሂ መተሓባበሪ ትምህርቲ ቴክኖሎጂ ማሕበር ልምዓት ትግራይ መምህር የማነ ካሕሳይ ማልት ኣብቶም ዝሓለፉ ኣርባዕተ ዓመታት 6 ህንፀተን ብምዝዛም ንግልጋሎት ክበቕዓ ዝገበረት ኮይና ተወሰኽቲ 18 ድማ ኣብ ከይዲ ህንፀት ዝርከባ ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጂን ትሃንፅ ከምዘላ፣ 36 ማእኸላት ቨርቹዋል ኮምፒዩተር፣ 36 ድማ ኦፍላይን ዲጂታል ላይብረሪን ብምጥያሽ ተምሃሮ ብኣተሓሳስባ፣ ክእለትን ፍልጠትን ዝህነፁሉ ዕድል ፈጢራ’ያ። ሐዚ ’ውን እታ ማሕበር ትምህርቲ ሳይንስን ተክኖሎጅን ንምዝማን ዝዓለመ ብብር 20,422916 ዝተዓደጋ 2,400 ኮምፒዩተራት ናብ 50 ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ይባፃሕ ምህላው ገሊፆም። እተን ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝልኣኻ ዘለዋ ቨርቹዋል ኮምፒዩተራት ማልት ናብ ዝሃነፀተን ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሓዊሱ ብቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ናብ ዝተሓረያ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ዝዕደል ኾይኑ ንሕድሕድ ቤት ትምህርት ድማ 48 ኮምፒዩተር ከምዝውሃባ ዝሓበሩ መምህር የማነ ኣብዚ እዋን ብምኽንያት ለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ኣብያተ ትምህርቲ ተዓፅየን ምስ ምህላወን ተኣሳሲሩ እተን ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ኣቀማምጣ ጥንቃቐ ክግበር ይግባእ ኢሎም፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *