ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ወነንቲ ኣብያተ መግቢ ኣብ ሜላ ምድንፋዕ እቶት ዘድሃበ ዘተ ኣሳሊጣ

ማሕበር ልምዓት ትግራይ እትፍፅሞም ንዘላ ገዘፍቲ ዕማማት ህንፀት ኣብያተ ትምህርትን ምምሕያሽ ፅርየት ትምህርትን ንምፍፃም ዘኽእል ኣብ ሜላ ምትእኽኻብ እቶት ዘድሃበ ምስ ዝተወሰኑ ወነንትን ስራሕ መካየድትን ኣብያተ መግቢ ዕውት ዝኾነ ፈላማይ ዘተ ኣሳሊጣ።
እቲ ዘተ ብፈፃሚ ዳይሬክተር ማልት ዶ/ር ኣክሊሉ ሃ/ሚካኤል ዝተመርሐ እንትኸውን ካብ ሓደ ምግቢ ሓደ ቕርሺ ካብ ተጠቃማይ ከመይ ገይርካ ክእከብ ከምዝኽል ዘቕረብዎ ሓሳብ ወነንትን ስራሕ መካየድትን ኣብያተ መግቢ ቅቡል ከምዝገበርዎ ገሊፆም። ብተወሳኺ ንዘርኣይዎ ተበግሶን ንዝሃበብዎ ሃነፅቲ ሓሳባትን ናእደኦም ዝገለፁ ዶ/ር ኣክሊሉ ኣብ ቀፃሊ ንኹሉ ዘሳትፍ ሰፊሕ ዋዕላ ከምዝዳለው ወሲኾም ሓቢሮም።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *