ወለንታዊ ይኹኑ

ወለንታዊ ይኹኑ/ና:

ናፃ ግልጋሎት ሕክምና ምሃብ ኣብ ዝተፈላለዩ ብርኪ ትምህርቲ ንዝርከቡ ተምሃሮ ፍሉይ ሓገዝ ትምህርቲ ምሃብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ስልጠናታት ምሃብ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውደ ስራሕቲ ንዝተዋፈሩ ኣካላት ኣካል ስራሕቲ ልምዓት ማልት ኮይኖም ንኽነጥፉ ምትብባዕ ስራሕትን ሰናይ ምስልን ማልት ብመራኸብቲ ሓፋሽ ፣ኦንላይንን ማሕበራዊ ሚድያን ክፋለጡ ምግባር ስራሕትን ሰናይ ምስልን ማልት ብስራሕቲ ኪነት፤ሙዚቃን ድራማን ኣቢልካ ምግዋሕ