የወፍዩ

በዞም ዝስዕቡ ኣማራፂታት ተጠቒሞም የወፍዩ

ትግራይ ሕብረትና ጥራሕ ይቕይራ!

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ መሰረታዊ ድላየት ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ጥዕና ፣ ህንፀት ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ምትእትታው ትግራይ ይንቨርስቲን ዘሕሸ ወለዶ ኣብ ምህናፅን ዝዓብየ ዕማም ሒዛ ትንቀሳቐስ ዘላ ትካል እያ። ንማሕበር ልምዓት ትግራይ ምሕጋዝ መፅኢት ዘሕሸት ትግራይ ንምህናፅ ስለዝኾነ ካብ ድኸነት ተናጊፉ ንዝሕሽ ቴክኖሎጅን ምዕባለን ዝነጥፍ ወለዶ ንምፍራይ ንረባረብ።

ሓፂር መልእኽቲ

6831 ኤስ ኤም ኤስ 1 ብር ኣብ መዓልቲ

ዓለምለኸ ባንኪ ኣንበሳ

ጨንፈር መቐለ ሒሳብ ቁፅሪ S/A 00310129057-64

ብባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ

ጨንፈር መቐለ ሒሳብ ቁፅሪ C/A 1000015314927

ሓፂር መልእኽቲ

ብ 8160 ኤስ ኤም ኤስ 10 ብር ኣብ መዓልቲ

ብባንኪ ወጋገን

ጨንፈር መቐለ ሒሳብ ቁፅሪ 0770075230101

ብደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ

ጨንፈር መቐለ ሒሳብ ቁፅሪ C/A 1130003164 (210-042)