ኣባል ይኹኑ

መመርሒ ምዝገባ ኣባልነት

ኣብ ታሕቲ ካብ ዝተዘርዘሩ ሓሙሽተ ናይ ኣባልነት መማረፅታት ኣብ ዝምልካቶም ብምምራፅ ዝመፀሎም ፎርም መሊኦም መዝግበ ዝብል መጠወቒ ተፃዒኖም ንኣባልነት ይመዝገቡ።
ልቢ ይበሉ፥ ናይ * ምልክት ዘለዎም ፊልድታት ግዴታ ክምልኡ ዘለዎም ምዃኖም ዝሕብር እዩ።