ሓበሬታ ዝምዝግብ   ,   08-23-2019


ምጥያሽ ስቴት ዩኒቨርሲቲ

ስቴት ዪኒቨርሲቲ ትግራይ ሓደ ፍሉይ ኮሌጅ ወይክዓ ላዕለዋይ ትካል ትምህርቲ እዩ። እዚ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ካልኦት መዳርግቲ ኣካላት ብምትሕብባር ዝጣየሽ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ኣብ ረብሓን ድልየትን ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ትኹረት ብምግባር ዝህነፅን ፀጋታትን ክብርታትን ትግራይ ብኣግባቡ ዝጨበጠን ዓለምለኻዊ ተወዳዳራይ ዝኾነን ሓይሊሰብ ዝፈርየሉ እዩ።