ሓበሬታ ዝምዝግብ   ,   08-23-2019


ምጥያሽ ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጂን

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ህንፀት ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ብምስላጥ ኣብ ምምሕያሽ ፅሬት ትምህርቲ ክልልናን ሃገርናን ርኡይ ግደ ትፃወት ኣላ። ክሳብ ሐዚ ሽዱሽተ ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ብምዝዛም ተወሰኽቲ ህንፀት 18 ማእኸላት ተሳልጥ ዘላ ማልት፣ እዚ ከይዲ ህንፀት ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ተምሃሮ ብክልሳ ሓሳብ ዝተምሃሩዎ ትምህርቲ ናብ ተግባር ንምሽራፍ መሃዝትን ተወዳደርትን ተምሃሮ ንምፍጣር ዝሕግዝ እዩ።