Advertisement

Recent Videos

TDA Colourfully  inaugurated Awlaelo Secondary School - Wukro and Hawelti Semaetat E-library

HDVS_CATEGORY: Documentary
Views: 173

Who's Online

We have 66 guests and no members online

ኣብ ወረዳ መደባይ ዛና ጣብያ ዓዲ ባዕረጅ ብምትሕብባር ማሕበር ልምዓት ትግራይ፣ ገባሪ ሰናይ  ኢግሊመር ኦፍ ሆፕ፣ ኣይካ ፋዉንዴሽንን ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ መደባዛናን ዝተሃነፀ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ባዕረጅ ተመሪቑ ግልጋሎት እናሃ እዩ።

እቲ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሓደ መምሀሪ ህንፃ፣ ቤተንባብ፣ ማእኸል ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ፣ ህንፃ ምምሕዳር፣ ንክልቲኡ ፆታ ዘማእኽለ ዓይነ ምድርን ከምኡ'ውን ብማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ዝተሃፀነ ማይን ናውቲ ትምህርትን ዘማልአሉ እዩ።

እቲ ቤት ትምህርቲ ቀዳማይ ምዕራፍ ህንፀቱ ብኣስታት ብልዕሊ ሸውዓተ ሚልዮን ብር ከምዝተሃነፀን ኣብ ካልኣይ ምዕራፉ ህንፀቱ ድማ ተወሰኽቲ መምሃሪ ክፍልታትን ብፍሉይ ደቂ ኣንስትዮን ዝዓፋሉ ክፍልን ዝሓዘ ከምዝኾነን ህንፀቱ ምስ ተዛዘመ ድማ ብሙሉእነት ታሽዓይን ዓሽራይን ክፍሊ ተመሃሮ ተቐቢሉ ከምህር ዝኽእል እዩ ኢሎም ፈፃሚ ዳሬይክተር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዶክተር ታደሰ ሓጎስ።

ተምሃሮ እቲ ከባቢ ብዝግባእ ትምህርቶም ብምክትታል ብሉፃት ተምሃሮ ብምዃን ንዓሶም፣ ስድርኦምን ንሃገሮምን ንክጠቕሙ ከምዝግባእን እዚ ክኸውን እንተኾይኑ ድማ ወለዲ፣ መምህራንን ኣመራርሓ ቤት ትምህርትን ግቡእ ክትትልን ደገርን ክገብሩሎም ከምዝግባእ ዶክተር ታደለ ወሲኾም ገሊፆም።

ምክትል ርእሰ መምህር ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ባዕረጅ መምህር የማርሸት የማነ ብወገነን፤ ኣብቲ ከባቢ፤ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ብዘይምንባሩ ቀዳማይ ብርኪ ትምህርቶም ዝወድኡ ተምሃሮ እቲ ከባቢ፤ ኣስታት 15 ኪሎ ሜትሮ ካብ ከባቢኦም ርሒቖም ብምጉዓዝ ኣብ ሰለኽለኻን ዉቕሮማራይን ኣብ ዝርከባ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ይማሃሩ ነይሮም።

 ብመሰረት 'ዙይ ዓቕሚ ዘለዎም ተምሃሮ ትምህርቶም ዝቕፅሉሉ ዓቕሚ ዘይብሎም ድማ ትምህርቶም ዘቋርፅሉ ኩነታት ነይሩ፡፡ እዚ ቤት ትምህርቲ ብምህናፁ ግና ድሓን እቶት ዘለዎ ስድራ ይኹን እቲ ወዲ ድኻ ካብ ከባቢኡ ከይረሓቐ ምስ ወለዱ ኮይኑ ዝምሃሉ ጥጡሕ ባይታ ፈጢሪሎም ኣሎ፡፡ እዚ ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ካብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ፀገማት ከናፈን ዝገበረ ብምዃኑ እዚ ሰናይ ስራሕ ንዝፈፀሙ ኩሎም ኣካላት ናዳና ዝለዓለ እዩ ክብላ ገሊፀን።

ሎሚ ዓመት ኣብ ታሽዓይ ክፍሊ ኣስታት 102 ደቂ ተባዕትዮን 97 ደቂ ኣንስትዮን ብድምሩ 199 ተምሃሮ ኣብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዝርከቡ ኮይኖም ካብዚኣቶም ድማ እቶም 46 ተምሃሮ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ትምህርቶም ኣቛሪፆም ዝነበሩን ሐዚ ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ዝርከቡን እዮም፤ ዝበላ መምህር የማርሸት ኣብ ጣብያ ዓዲ ባዕረጅን ከባቢኣን ካብ ዝርከባ ጣብያታት ብምሉእ ናብ ቤት ትምህርትና ከቲቶም ኣብ ዝምሃሉ እዋን ንኣስታት 700 ተምሃሮ ተቐቢሉ ምምሃር ዓቕሚ ኣለዎ ክብላ ሓቢረን።

ከዋኒት ኪዳነን ወልዳይ ፀጋይን ተምሃሮ ታሽዓይ ክፍሊ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ባዕረጅ እዮም። ቕድም ክብል ኣብቲ ከባቢ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ብዘይምንባሩ ዓቕሚ ዘለዎም ተምሃሮ ኣብ ካልእ ቦታ ከይዶም ብምምሃርን ንዘይተደለ ድኻምን ወፃእን ይቓልዑ ነይሮም። ብተወሳኺ ብርክት ዝበሉ ተምሃሮ ትምህርቶም ዘቛርፅሉ ኩነታት ከምዝነበረ ይገልፁ።

ሐዚ ግና ኣብ ከባቢኦም ታሽዓይ ክፍሊ ብምኽፋቱ ምስ ስድርኦም ኮይኖም ትምህርቶም ብዝግባእ ኣብ ምክትታል ከምዝርከቡ ቀፃሊ ራእዮም ብሩህ ከምዝገበረሎምን ድሕሪ ምግላፅ ኣብ ህንፀት እቲ ቤት ትምህርቲ ንዝተሳተፉ ኣካላት ምስገንኦም ገሊፆም።

ወ/ሮ ያይናለም ኣብርሃን ኣልጋነሽ ካሕሳይን ነበርቲ ጣብያ ዓዲ ባዕረጅ እየን፡፡ ቕድሚ እቲ ቤት ትምህርቲ ምህናፁ ደቀን ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ከይዶም ይመሃሩ ከምዝነበሩን እዚ ድማ ንዝተፈላለዩ ወፃእታትን ፀገማትን ይቃልዑ ምንባሮም ድሕሪ ምግላፀን ሐዚ ግና ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣብ ከባቢኤን ብምህናፁ ተወሳኺ ወፃእታት ካብ ምውፃእ ከምዝተናገፋን ደቀን ብቐረባ ብምቁፅፃር ውፅኢታዊ ዝኾንሉ ኩነታት ከምዝተፈጠረን ይገልፃ። 

ብተመሳሳሊ ብምትሕብባር ማሕበር ልምዓት ትግራይ፣ ብገባሪ ሰናይ ትካል ኤ ግሊመር ኦፍ ሆፕ፣ ኣይካ ፋዉንዴሽንን ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ መደባይ ዛና ብልዕሊ 2.6 ሚልዮን ብር ዝተሃፀ ጣብያ ጥዕና ክብርቶ ብክቡር ርእሰ ምምሕዳር ኣይተ ኣባይ ወልዱ፣ መስራቲት ገባሪ ሰናይ ኤ ግሊመር ኦፍ ሆፕ ዶና በርበርን ኣብ ዝተረኸቡሉ ንምረቓ በቒዑ እዩ።

ኣብቲ ስነስርዓት ምረቓ ዝተረኸቡ ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣይተ ኣባይ ወልዱ፤ ኣብ ወረዳ ዝርከብ ጣብያ ክብርቶን ከባቢኣን ዝርከባ ጣብያታት ሰፊሕ ዝኾነ ሕፅረት ቀረብ መሰረተ ልምዓት ዝርኣየሉ ዝነበረ ኮይኑ ሕዚ ካብ ጣብያ ክሳብ ወረዳ ዘራኽብ መንገዲ ካልኦት መሰረተ ልምዓትን ይህነፁሉ ኣሎ፡፡ ሎሚ ድማ መንግስቲ ክሽፍኖም ኣብ ዘይኽእሉ ክፍተታት መሰረተ ልምዓት ብምእታው ፀገም ህዝብና ኣብ ምቅላል እትነጥፍ ብዘላ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዝተሃነፀ ጣብያ ጥዕና ክብርቶ ንምረቓ ምብቅዑ ንማሕበር ልምዓት ትግራይን ገንዘባዊ ሓገዝ ንዝገበረ ትካል ገባሪ ሰናይ ኤ ግሊመር ኦፍ ሆፕን ናእዳና ዝለዓለ እዩ ክብሉ ገሊፆም።  

ጣብያ ጥዕና ክብርቶ ንልዕሊ 15 ሽሕ ህዝቢ ዘገልግል እንትኸውን መመርመሪ ክፍሊ፣ ቤት መድሓኒት፣ መፅንሒ ኣዴታት ሽቓቕ፣ ምሉእ ሓፁርን ናዉቲ ሕክምናን ዘማልአ ከም ዝኾነን ኣዚ እዋን ብዘይካ ግልጋሎት መጥባሕቲ ኩሉ ዓይነት ግልጋሎት ጥዕና ኣብ ምሃብ ከም ዝርከብ ዝበለፁ ድማ ዳሬይክተር ጣብያ ጥዕና ክብርቶ ኣይተ ገ/መድህን ገ/ህይወት እዮም።

ቕድም ክብል ነበርቲ እቲ ኸባቢ ልዕሊ ኣርባዕተ ስዓት ብእግሮም ተጓዒዞም ናብ ዛና ብምኻድ ግልጋሎት ሕክምና ይረኽቡ ነይሮም፡፡ ዝኸፍአ ፀገም ጥዕና ዘጋጠሞም ብፍላይ ክዓ ኣዴታትን ህፃናትን ኣብ ዛና ቕድሚ ምብፅሖም ብሰንኪ ራሕቒ መንገዲ ህይወቶም ዝስእንሉ ኩነታት  ከምዝነበረን ሐዚ ግና ኣብ ማእኸል እታ ጣብያ ጥዕና ትካል ብምህናፁ ኣብ ነበርቲ እቲ ከባቢ ዘጋጥሙ ዝነበሩ ፀገማት ጥዕና ብምቕራፍ ይብሉ ኣይተ ገ/መድህን።

ነበርቲ ጣብያ ክብርቶ ዝኾኑ ቐሺ ገ/እግዚኣብሄር ሃይለመስቀልን ወ/ሮ ጊደይ ገ/ስላሰን ከምዝበልዎ፤ ቕድም ክብል ኣብቲ ከባቢ ትካል ጥዕና ብዘይምንባሩ ንስቓይን ንሞትን ተቓሊዖም ከምዝነበሩን ሐዚ ኣብ ቀረብኦም ጣብያ ጥዕና ብምስርሑ ዝለዓለ ሓጎስ ከም ዝፈጠረሎም ይገልፁ።

ብምትሕብባር ማሕበር ልምዓት ትግራይ፣ ማሕበር ረድኤት ትግራይ፣ ገባሪ ሰናይ ኢግሊመር ኦፍ ሆፕ፣ ኣይካፋ ዉንዴሽንን ህዝብን ምምሕዳን ወረዳ መደባ ዛናን ኣብቲ ብልዕሊ 32 ሚልዮን ብር ቀዳማይ ምዕራፍ ህንፀቶም ዝተዛዘሙ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ትካላት ጥዕና፣ ክልተ ዓበይቲ ስራሕቲ ምእላይ መስኖን ስራቲ ምምሕያሽ መነባብሮ ሕ/ሰብን ዑደት ብምግባር ክምረቑ ክኢሎም።

እቲ ገባሪ ሰናይ ትካል ምስ ማልትን ማረትን ብምትሕብባር ኣብቶም ዝቕፅሉ ሓሙሽተ ዓመት ብኣስታት 150 ሚልዮን ብር ወፃኢ ፀገም ህዝቢ ወረዳ መደባ ዛና ከቃልሉ ኣብ ዝኽእሉ ስራሕቲ ህንፀት ኣብያተ ትምህርቲ፣ ትካላት ጥዕናን ስራሕቲ ምምሕያሽ መነባብሮ ሕ/ሰብን ዝሳለጡ እዮም።

 

Click here to see more photos...

Share

Intervention Areas

  • Education
  • Health
  • Unemployment Reduction
  • Women Empowerment
  • Sports
  • Culture and art
  • Promoting Tourism

ካብ ኣባህላታት መለስ

"ከምወትሩ፣ ከምህዝቢ፣ ከምስድራ፣ 

ነቓዕ እንተይገደፍኩም ከምእትዓስሉ 

ጥርጥር የብለይን፡፡"

 

መለስዜናዊ

Auditing System

Three Levels of auditing:

1. Audit Committee of the General Assembly

2. Internal Audit

3. Accredited External Accounting Firms