• ተሳተፍቲ ዓሽራይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ማልት
  • ፈፃሚ ዳይሬክተር ዶክተር ታደለ ሓጎስ ኣብ ዓሽራይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ማልት ፀብፃብ እንተቕርቡ
  • ብማሕበር ልምዓት ትግራይ ሽልማት ኣፍልጦ ካብ ዝተዋሂቡ
  • ብማሕበር ልምዓት ትግራይ ሽልማት ኣፍልጦ ካብ ዝተዋሂቡ

Advertisement

Recent Videos

TDA Colourfully  inaugurated Awlaelo Secondary School - Wukro and Hawelti Semaetat E-library

HDVS_CATEGORY: Documentary
Views: 173

Who's Online

We have 26 guests and no members online

ዝርዝር ኣብ ከይዲ ዘለው ፕሮጀክታት ማልት

ተ.ቁ

ስም ፕሮጀክት

ወረዳ

ግምት በጀት

ፍልፍል እቶት

ዝከታተሎ ኣካል

ዘለዎ ብርኪ

1.     ህንፀት ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትቸምህርቲ/ነባራት

1.1

1 ብርኪ ቤት ት/ቲ ዓዲ ኣቦሙሳ

ኦፍላ

1.3 ሚልዮን

ጨንፈር ጅማ  ምስ ወረዳ

 

ጨረታ ንምውፃእ ምድላው እናተገበረ እዩ

1.2

1 ብርኪ ቤት ት/ቲ ወጊፍ

ጣ/ኣበርገለ

1.3 ሚልዮን

ጨንፈር ደቡብ ኢትዮዽያ ምስ ወረዳ

 

ጨረታ ወፂኡ

1.3

1ብርኪ ቤት ት/ቲ  ኣኮፋ

ወርዒ ለኸ

1.3 ሚልዮን

ጨንፈር ጁቡቲ ምስ ወረዳ

 

ከይዲ ህንፀቱ ተዛዚሙ ምረቓ ጥራሕ ይተርፍ

1.4

1ብርኪ ቤት ት/ቲ ኣመንቲላ

እንደርታ

1.3 ሚልዮን

ጨንፈር ደቡብ ኣፍሪካ ምስ ወረዳ

 

ስራሕ ንምጅማር ውዕሊ ተኣሲሩ

1.5

1ብርኪ ቤት ት/ቲ እንዳሚካኤል

ላ/ኣድያቦ

1.3 ሚልዮን

ጨንፈር ፈረንሳይ ምስ ወረዳ

 

ውዕሊ ተፈሪሙ ናብ ጨንፈር ፈረንሳይ ተላኢኹ

1.6

1ብርኪ ቤት ት/ቲ ገርዒጋም

ሕ/ወጀራት

1,810,521

ግሊመር

ታደለ

ከይዲ ህንፀቱ ከባቢ 80% በፂሑ

1.7

1ብርኪ ቤት ት/ቲ ገርጃለ

 

ራ/ኣላማጣ

2 ሚልዮን

ትራንስ ኢትዮዽያ

ገ/ኪዳን

ከይዲ ህንፀቱ ከባቢ 80% በፂሑ

2.    ህንፀት ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ/ሓደሽቲ

2.1

1 ብርኪ ቤት ት/ቲ ደርግጭ

ራ/ኣላማጣ

1.4 ሚልዮን

ጨንፈር አራዳ ክ/ከተማ

 

ስራሕ ተጀሚሩ

2.2

1 ብርኪ ቤት ት/ቲ  ዘንያ

እ/መኾኒ

1.4 ሚልዮን

ጨንፈር የካ ክ/ከተማ

 

ስራሕ ንምጅማር ጨረታ ወፂኡ

2.3

1 ብርኪ ቤት ት/ቲ ገዘመ

እ/ኣላጀ

1.4 ሚልዮን

ጨንፈር ኣዲስ ከተማ ክ/ከተማ

 

ስራሕ ንምጅማር ጨረታ ወፂኡ

2.4

1 ብርኪ ቤት ት/ቲ ሰላም ሰረት

ደ/ተምቤን

1.4 ሚልዮን

ጨንፈር ንፋስ ስልክ ክ/ከተማ

 

ስራሕ ንምጅማር ምድላው እናተገበረ እዩ

2.5

1 ብርኪ ቤት ት/ቲ ዓዲ መላ

ክ/ኣውላዕሎ

4,897,500

ስድራ ኣይተ ቢተው

 

ስራሕ ንምጅማር ዘኽእል ገንዘብ ኣይተረኸበን

2.6

1 ብርኪ ቤት ት/ቲ ዓደርዕሞ

ኣ/ወንበርታ

1.4 ሚልዮን

ጨንፈር ጨርቆስ ክ/ከተማ

 

ስራሕ ንምጅማር ምድላው እናተገበረ እዩ

2.7

1 ብርኪ ቤት ት/ቲ ኣባይ ደራ

ኣ/ወንበርታ

1.4 ሚልዮን

ጨንፈር ኮልፌ ቀራንዮ ክ/ከተማ

 

ስራሕ ንምጅማር ምድላው እናተገበረ እዩ

2.8

1 ብርኪ ቤት ት/ቲ ላዕላይ ሰቄን

ቆ/ተምቤን

1.9 ሚልዮን

ጨንፈር ጀርመን

 

ስራሕ ንምጅማር ዘኽእል ገንዘብ ኣይተረኸበን

2.9

1 ብርኪ ቤት ት/ቲ ፍረ ስውኣት

ቆ/ተምቤን

1.4 ሚልዮን

ጨንፈር ልደታ ክ/ከተማ

 

ስራሕ ንምጅማር ጨረታ ወፂኡ

2.10

1ይ   ቀዳማይ ብርኪ ቤት ት/ቲ ገርዛ

ጣ/ኣበርገለ

1.4 ሚልዮን

ጨንፈር ጉለሌ ክ/ከተማ

 

ስራሕ ንምጅማር ምድላው እናተገበረ እዩ

2.11

1 ብርኪ ቤት ት/ቲ ዓዲ ጨሞ

ታ/ቆራሮ

1.4 ሚልዮን

ጨናፍራት ባህርዳርን ደሴን

 

ስራሕ ንምጅማር ዘኽእል ገንዘብ ኣይተረኸበን

2.12

 1 ብርኪ (1-8) ቤት ት/ቲ እንዳስላሰ

እንዳስላሰ

2.5 ሚልዮን

ጨንፈር እስራኤል

 

ስራሕ ንምጅማር ዘኽእል ገንዘብ ኣይተረኸበን

2.13

1  ብርኪ ቤት ት/ቲ ዓዲ ዘርኢ ሰናይ

ላ/ኣድያቦ

1.4 ሚልዮን

ጨንፈር ኣዳማ

 

ስራሕ ንምጅማር ዘኽእል ገንዘብ ኣይተረኸበን

2.14

ብርሃን መለስ ቀዳማይ ብርኪ

ኣ/ፅምብላ

1.4 ሚልዮን

ውዳበ ትካላዊ ኣባላት ኣዲስ ኣበባ

 

ስራሕ ንምጅማር ዘኽእል ገንዘብ ኣይተረኸበን

2.15

1  ብርኪ ቤት ት/ቲ እንዳባርናባስ

ኣ/ፅምብላ

1.4 ሚልዮን

ጨንፈር ቦሌ ክ/ከተማ

 

ስራሕ ንምጅማር ምድላው እናተገበረ እዩ

2.16

1  ብርኪ ቤት ት/ቲ ማይ ሪማ

ፀለምቲ

1.4 ሚልዮን

ጨንፈር ኣቃቂ ቃሊቲ ክ/ከተማ

 

ስራሕ ንምጅማር ምድላው እናተገበረ እዩ

2.17

1  ብርኪ ቤት ት/ቲ ማይሊሓም

ፀለምቲ

1.4 ሚልዮን

ንግዲ ባንኪ ኢትዮዽያ

 

ስራሕ ንምጅማር ዘኽእል ገንዘብ ኣይተረኸበን

2.18

1  ብርኪ ቤት ት/ቲ ምግላስ ፈረስ (1-8)

ቃ/ሑመራ

2.5 ሚልዮን

ጨንፈር ድሬዳዋ

 

ስራሕ ንምጅማር እምነ ሰረት ተቐሚጡ

2.19

1  ብርኪ ቤት ት/ቲ ሰበበራ

ሕ/ወጀራት

6,644,923

ግሊመር

ታደለ

ስራሕ ንምጅማር ጨረታ ወፂኡ

2.20

1  ብርኪ ቤት ት/ቲ ፍረ ሰላም

ላ/ማይጨው

1,536,428

ግሊመር

ታደለ

ስራሕ ንምጅማር ጨረታ ወፂኡ

2.21

1  ብርኪ ቤት ት/ቲ ሓወስታ

ታ/ማይጨው

1,848,302

ግሊመር

ታደለ

ስራሕ ንምጅማር ጨረታ ወፂኡ

2.22

1  ብርኪ ቤት ት/ቲ ቤተ-ሰማእቲ

ታ/ማይጨው

2,308,922

ግሊመር

ታደለ

ስራሕ ንምጅማር ጨረታ ወፂኡ

2.23

1  ብርኪ ቤት ት/ቲ ናትካ ብላዕ

ላ/ማይጨው

1,999,802

ግሊመር

ታደለ

ስራሕ ንምጅማር ጨረታ ወፂኡ

2.24

1  ብርኪ ቤት ት/ቲ ምፍሳስ ባሕሪ

ኦፍላ

 

ጨንፈር ጀርመን፣ መ.ዩ፣ ቆ/ተምቤን

 

ስራሕ ንምጅማር እምነ ሰረት ተቐሚጡ

2.25

1  ብርኪ ቤት ት/ቲ ዱራምባ

ቆ/ተምቤን

 

ኢትዮ ቪተን፣ ጨንፈር ጀርመን፣ መ.ዩ፣ ቆ/ተምቤን

 

ስራሕ ንምጅማር እምነ ሰረት ተቐሚጡ

3.    ምግፋሕ ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ

3.1

1  ብርኪ ቤት ት/ቲ ደቡብ

ሕ/ዋጅራት

1,885,107

ኤ ግሊመር ኦፍ ሆፕ

 

ታደለ

ከይዲ ህንፀቱ ከባቢ 90% በፂሑ

3.2

1  ብርኪ ቤት ት/ቲ ሓዳውዲ

1,023,558

ታደለ

ተዛዚሙ

3.3

1  ብርኪ ቤት ት/ቲ ካሕሱ ኪሮስ

1,023,558

ታደለ

ተዛዚሙ

3.4

1  ብርኪ ቤት ት/ቲ ደደቢት

ኣ/ፅምብላ

380,000

 

ገንዘብ ስለዘይተደፍአ ኣይተጀመረን

3.5

1  ብርኪ ቤት ት/ቲ ገንቲን

ሕ/ዋጅራት

3,889,312

 

ታደለ

ስራሕ ንምጅማር ጨረታ ወፂኡ

3.6

1  ብርኪ ቤት ት/ቲ ሓዳለ

 

 

3.7

ባሕሪ ፀባ ቀዳማይ ብርኪ

1,607,052

 

ታደለ

ስራሕ ንምጅማር ጨረታ ወፂኡ

 

1  ብርኪ ቤት ት/ቲ ቃቃ

ወልቃይት

718,000

 

ሲ ኤስ ኤስ ፒ

ገ/ኪዳን

ዝወፀ ጨረታ ተሰሪዙ ኣብቲ ወረዳ ንክወፅእ ኣብ ምርድዳእ ተበፂሑ

3.8

1  ብርኪ ቤት ት/ቲ ሸዊት

ጉሎመኸዳ

1,213,288

 

ርሻንን መሓዙታን

 

ገንዘብ ስለዘይተደፍአ ኣይተጀመረን

3.9

1  ብርኪ ቤት ት/ቲ ማይ ስየ

ታ/ማይጨው

 

ግሊመር

ታደለ

ስራሕ ንምጅማር ጨረታ ወፂኡ

3.10

1  ብርኪ ቤት ት/ቲ ፍረ ፅባሕ

 

 

ግሊመር

ታደለ

ስራሕ ንምጅማር ጨረታ ወፂኡ

3.11

1  ብርኪ ቤት ት/ቲ ቤተ-ኤልያስ

ታ/ማይጨው

 

ግሊመር

ታደለ

ስራሕ ንምጅማር ጨረታ ወፂኡ

4.    ምትእትታው ፅሩይ ዝስተ ማይ

4.1

ምጉልባት ዓይኒ ማይ 1  ብርኪ ቤት ት/ቲ ዓዲ ክልተ

 

መደባይ ዛና

 

ጨንፈር ናሽቪል

 

ኳዕቲ ተኻይዱ ማይ ኣይተረኸበን ካልእ መማረፂ እናተኣለሸ’ዩ

4.2

ዃዕቲ ጉድጓድ ፅሩይ ዝስተ ማይ 1  ብርኪ ቤት ት/ቲ ባርካ

 

ኣ/ወንበርታ

 

ግሊስ ኳዕቲ ማይ

 

ኳዕቲ ንምክያድ ምድላው እናተገበረ’ዩ

4.3

ዃዕቲ ጉድጓድ ፅሩይ ዝስተ ማይ 1  ብርኪ ቤት ት/ቲ ደደቢት

 

ኣ/ፅምብላ

 

ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ

 

ጨረታ ወፂኡ ዝወዳደር ስለዝተስኣነ ንካልእ ግልጋሎት ውዒሉ

5.    ህንፀት ደረጅአን ዝሓለዋ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ

 

5.1

ካልኣይ ብርኪ ቤት ት/ቲ ኣላማጣ

ኣላማጣ

25,000,000

CCCC

ገ/ኪዳን

ከይዲ ህንፀቱ ከባቢ 97% በፂሑ

5.2

ካልኣይ ብርኪ ቤት ት/ቲ ማይጨው

ማይጨው

25,000,000

ተወልድቲ ከባቢ

 

ኣይተጀመረን

5.3

ካልኣይ ብርኪ ቤት ት/ቲ ዓዲጉዶም

ሕ/ወጀራት

25,000,000

ተወልድቲ ከባቢ

 

እምነ ሰረተ ተቐሚጡ

5.4

ካልኣይ ብርኪ ቤት ት/ቲ ደንጎላት

 

ሕ/ወጀራት

25,000,000

CGC Overseas construction

ገ/ኪዳን

ከይዲ ህንፀቱ ከባቢ 85% በፂሑ

5.5

ካልኣይ ብርኪ ቤት ት/ቲ ኣይናለም

 

 

 

መቐለ

50,960,332

መቐለ ዩኒቨርሲቲ

ኣርኣያ

ከይዲ ህንፀቱ ከባቢ 40% በፂሑ

5.6

ካልኣይ ብርኪ ቤት ት/ቲ ውቕሮ

ውቕሮ

12,342,000

GFCT

ኣርኣያ

ተዛዚሙ ርክክብ ይተርፍ

5.7

ካልኣይ ብርኪ ቤት ት/ቲ ዓብይዓዲ

ዓብይ ዓዲ

25,000,000

ኣይተ ኑረዲን

ገ/ኪዳን

ስራሕ ተጀሚሩ

5.8

ካልኣይ ብርኪ ቤት ት/ቲ ዓዲግራት

ዓዲ ግራት

25,000,000

ዓዲ/ ዩኒቨርሲቲ

 

እምነ ሰረተ ተቐሚጡ

5.9

ካልኣይ ብርኪ ቤት ት/ቲ ኣኽሱም

ኣኽሱም

25,000,000

ኣኽሱም ዩኒቨርሲቲ

 

እምነ ሰረተ ተቐሚጡ

5.10

ካልኣይ ብርኪ ቤት ት/ቲ እንዳስላሰ ሽረ

ሽረ

25,000,000

ተወልድቲ ከባቢ

 

እምነ ሰረተ ተቐሚጡ

5.11

ሸራሮ ካልኣይ ብርኪ

ሸራሮ

25,000,000

ማልት ሰሜን ኣመሪካ

ኣርኣያ

ስራሕ ንምጅማር እምነ ሰረት ተቐሚጡ

5.12

ካልኣይ ብርኪ ቤት ት/ቲ ዳንሻ

ፀገዴ

25,000,000

GFCT

 

እምነ ሰረተ ተቐሚጡ

6.    ምጥንኻር ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ

6.1

ምጥንኻር 7 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ (ላይብረሪ፣ ላቦራቶሪን ኮምፒተር ማእኸልን ምህናፅ)

 

28,000,000

ተወልድቲ ከባቢ

 

ሓገዝ ስለዘይተረኸበ ኣይተጀመረን

6.2

ምጥንኻር ፉሉይ 2 ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቃላሚኖ

 

9,690,000

ሚስተር ማርክ

ኣርኣያ

ስራሕ ተጀሚሩ

6.3

ምጥንኻር መሰናድኦ ቤት ት/ቲ ገልፋንድ ፋሚሊ (ሳይንስ ላቦራቶሪ፣ኮምፒተር ማእኸልን ላይብረሪን ምህናፅ)

 

8,212,400

ሚስተር ማርክ

ገ/ኪዳን

ከይዲ ህንፀቱ ከባቢ 86% በፂሑ

6.4

ምጥንኻር ካልኣይ ብርኪ ሰበያ

 

 

ርሻንን መሓዙታን

 

እኹል ሓገዝ ስለዘይተረኸበ ኣይተጀመረን

7.    ምግፋሕ/ምጥንኻር ጥዕና ትካላት

7.1

ምዕባይ ዳዕረረ ክሊኒክ ናብ ጥዕና ጣብያ  (ወረዳ ደጉዓ ተምቤን)

 

 

 

 

ሓገዝ ስለዘይተረኸበ ኣይተጀመረን

7.2

ምጥንኻር ጣብያ ጥዕና ደብረ ቃል

 

 

ግሊመር

 

ሓገዝ ስለዘይተረኸበ ኣይተጀመረን

7.3

ምጥንኻር ኣዴታት ክሊኒክ ቅልዓት

 

 

ርሻንን መሓዙታን

 

ሓገዝ ስለዘይተረኸበ ኣይተጀመረን

                 

 

 

Share

Intervention Areas

  • Education
  • Health
  • Unemployment Reduction
  • Women Empowerment
  • Sports
  • Culture and art
  • Promoting Tourism

ካብ ኣባህላታት መለስ

"ከምወትሩ፣ ከምህዝቢ፣ ከምስድራ፣ 

ነቓዕ እንተይገደፍኩም ከምእትዓስሉ 

ጥርጥር የብለይን፡፡"

 

መለስዜናዊ

Auditing System

Three Levels of auditing:

1. Audit Committee of the General Assembly

2. Internal Audit

3. Accredited External Accounting Firms