ዓዲ ጨሞ ካብ ዳስ ናብ ክላስ ፕሮጀክት

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ

ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጂን መቐለ

ማሕበር ልምዓት ትግራይማሕበር ልምዓት ትግራይማሕበር ልምዓት ትግራይማሕበር ልምዓት ትግራይማሕበር ልምዓት ትግራይማሕበር ልምዓት ትግራይማሕበር ልምዓት ትግራይማሕበር ልምዓት ትግራይ

ፍሉይ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ

ፍሉይ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖፍሉይ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖፍሉይ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖፍሉይ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖፍሉይ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖፍሉይ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖፍሉይ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖፍሉይ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ

ንጥፈታት


Kallmino

ቓላሚኖ

ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቓላሚኖ ብምጥንካርን ዓቕሚ ቕበላ ብሰለስተ ዕፅፊ ብምዕባይን ፍልፍል መፃኢ ቴክኖሎጂስታትን ሳይንቲስታትን መራሕትን ኮይና ትቐፅል።Cinque Terre

ምጥያሽ ማእኸላት ሓበሬታን ቴክኖሎጂን

ኣብ ኩለን ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ማእኸላት ቨርቹዋል ኮምፒውተር ብምጥያሽ ጽርየት ትምህርቲ ICT ምጥንኻርState university

ዩኒቨርሲቲ ክልል ትግራይ

እቶም በብከባቢኡ ዝፍጠሩ በላሕቲ ተምሃሮ ኣብ ናይ ትግራይ ረብሓ ብዝጠቅም ትምህርቶም ንኽቕፅሉ ዘኽእሎም ኣብ ዓለምና ምስ ዘለዋ ብሉፃት ዩኒቨርስታት ተወዳዳራይ ክኸውን ዝኽእል Tigray State University ኣብ ዝቕፅል ሓሙሽተ ዓመታት ምምስራትHigh Schools

ተበፃሓይነት ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ

ተበፃሓይነት ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ብምውሳኽ ጉዕዞ ሙሉእ ሽፋን ትምህርቲ ካልኣይ ብርኪ ይሳለጥ

Cinque Terre

ስራሕቲ ወለንታውነት

ብሉፃት ተምሃሮን/መማህራንን ዩኒቨርስቲ ትግራይ ዓመታዊ ሓደ ወርሒ ናፃ ናይ ትምህርቲ ሃገራዊ ግልጋሎት ኣብ ኩለን ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ክህቡ ምግባርCinque Terre

ምትእትታው ፕሮግራም ናይ ክብሪ ክፍሊ

ሞዴላት ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ብሉፃት ተምሃሮ ዝመሃሩለን 2ይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ኩለን ናይ ከተማ ወረዳታት ትግራይ ብምጥያሽ ኢንዳስትሪ ዝመርሖ ኢኮኖሚያዊ ልምዓት ዘድሊ ሓይሊ ሰብ ኣብ ምፍጣር ርኡይ ግደ ምፅዋት


Cinque Terre

ካብ ዳስ ናብ ክላስ

"ተመን መማህርቲ ህፃናት ትግራይ" ዝኾነሉ ብጣዕሚ መሕፈሪ ታሪኽና የብቅዕ። ትግራይና'ውን ካብዚ ኣጀንዳ'ዚ ትውፃእ። .Cinque Terre

ክብሪ ተጋሩን ፀጋታት ትግራይን

ኩለን ዳስ መምሀሪ ክፍልታት ናብ ህንፃ ብምቕያር ኣብ ዝርገሐ ትምህርቲ ድልዱል መሰረት ምንባር

ኣባል ማሕበረስብ ማልት ይኹኑፕሮጀክታት

ዝተተለሙ

ኣብ ቀፃሊ ክስረሑ ዝተተለዉ ፕሮጀክታት


ኣብ ከይዲ ዘለው

ማልት እትሰርሖም ኣብ ከይዲ ዘለው ፕሮጀክታት ልምዓትዝተወደኡ

ኣብ ዝሓለፉ ሰላሳ ናይ ፍረ ዓመታት ማልት ሰሪሓ ዘረከበቶም ፕሮጀክታት ልምዓት


AIB CBE Dedbit micro finance Wegagen
ዕውታት ነባር ተምሃሮና

ሄለን ነጋሲ (ናይ ሕክምና ዶክተር)

ሄለን ነጋሲ (ናይ ሕክምና ዶክተር)ሄለን ነጋሲ (ናይ ሕክምና ዶክተር)

ኣይተ ተክላይ ወ/ማርያም

ኣይተ ተክላይ ወ/ማርያምኣይተ ተክላይ ወ/ማርያምለኣከ ዕንቋይ (ዶክተር እንጂነር)

ለኣከ ዕንቋይለኣከ ዕንቋይለኣከ ዕንቋይለኣከ ዕንቋይለኣከ ዕንቋይሄለን - ኣምባሳደር

ሄለን - ኣምባሳደርሄለን - ኣምባሳደርሄለን - ኣምባሳደርሄለን - ኣምባሳደርሄለን - ኣምባሳደር