• ሳላኹምን ሳላ ማልትን ረዊና!! የቐንየልና!!
 • TDA 8th General Assembly Mekelle
 • TDA Conference
 • ሆስፒታል ለምለም ካርል
 • ህፃናት ካብ ዳስ ምምሃር ነናግፍ!!
 • TDA Symposium5
 • TDA Family Festival
 • TDA Family Festival
 • TDA Telethon 2001 event at Sheraton Addis
 • TDA Telethon 2001 event at Sheraton Addis
 • Executive director of TDA Dr. Tadele Hagos making press conference

By A Web Design

ማልት ንደቡብ ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ብከባቢ 76000 ብር ዝተዓደጉ 670 መፃሕፍቲ ሂባ፡፡

  ብምትሕባባር ማሕበር ልምዓት ትግራይን ኤ ግሊመር ኦፍ ሆፕ ዝተብሃለ ገባሪ ሰናይ ትካልን ዝተዓደጉ ዝተፈላለዩ መፃሐፍቲ ዕለት 4 ታሕሳስ 2006 ዓ/ም ኣብ ጣብያ ባሕሪ ፀባ ከተማ ደቡብ ተረኺቦም ዘረከቡ ተወካሊ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣይተ ንጉስ መለስ...

Read More...

 

ብሉፅ ስራሕቲ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ከተማ አላማጣ ንምዕዛብ ዝዓለመ ዑደት ተሞክሮ ልውውጥ ተኻይዱ፡፡

  ኣብቲ ብማሕበር ልምዓት ትግራይ ዝተሰናድአን ዕለት 05 ታሕሳስ 2006 ዓ/ም ኣብ ከተማ ኣላማጣ  ዝተኻየደን ናይ ሓደ መዓልቲ ዑደት፣ ኣመራርሓ ቦርድ ማ.ል.ት ዞባ፣  ኣበ መናብርን ፀሓፍትን ክፍላተ ከተማ መቐለን ኣመሓደርቲ ሸውዓተ...

 

Read More...

 

ኣባላትን ደገፍትን ማልት ጨንፈር ሱዳን ንደቂ ስውኣት ከየንቲ ፖሊስ ኦርኬስትራ ዝውዕል ሓገዝ ናውቲ ትምህርቲ ኣወፍዮም፡፡

ውዳበ ማ.ል.ት ጨንፈር ጂቡቲ ምስ ምምሕዳር ወረዳ ወርዒ ለኸ ብምትሕብባር ብ 1.2 ሚልዮን ብር ንእተህንፆ ቤት ትምህርቲ 14 ሕዳር 2006 ዓ/ም ህንፀቱ ዘበስር እምነ ሰረት ዘንበረት ኣብ ጣቢያ ማይ ነብሪ ቁሸት ኣኮፋ...

 

Read More...

Intervention Areas

 • Education
 • Health
 • Unemployment Reduction
 • Women Empowerment
 • Sports
 • Culture and art
 • Promoting Tourism

መልእኽቲ መለስ

 

"ከም ወትሩ ፤ ከም ህዝቢ፤ ከም ስድራ፤ ነዕ እንተይገደፍኩም ከምእትዓስሉ 

ጥርጥር የብለይን!"

                                                                                                                  መለስ ዜናዊ

Auditing System

Three Levels of auditing:

1.  Audit Committee of the General Assembly

2.  Internal Audit

3.   Accredited External Accounting Firms